Pressemelding: Finalist i Årets bidrag

Siden 2014 har Årets bidrag innen bærekraftig merkevarebygging blitt valgt ut i det svenske markedet i forbindelse med den årlige prisutdelingen i Sustainable Brand Index – Europas største merkevarestudie om bærekraft. I 2020 lanseres prisen «Årets bidrag» på det norske markedet.
Bilde av pressemelding

PRESSEMELDING – 13. MARS 2020 06:30

King Coffee, Bergans & Orkla er finalistene i Årets bidrag

Siden 2014 har Årets bidrag innen bærekraftig merkevarebygging blitt valgt ut i det svenske markedet i forbindelse med den årlige prisutdelingen i Sustainable Brand Index – Europas største merkevarestudie om bærekraft. I 2020 lanseres prisen «Årets bidrag» på det norske markedet.

Prisen har som mål å oppmuntre og synliggjøre bærekraftsarbeid og kommunikasjon som gjør en forskjell for mennesker, samfunn eller miljø. Alle kan nominere et bidrag, en kampanje, en lansering eller et spesifikt produkt. Juryen vurderer deretter hvilket bidrag som best oppfyller kriteriene som ligger til grunn for utmerkelsen.

JURY 2020

 • Kia Klavenes, Pure Consulting (leder)
 • Mai-Bente Paulsen, Something Good
 • Petter Gulli, 12 Years
 • Andreas Friis, Sustainability Hub Norway

 

Logo til Sustainable Brand Index

KRITERIER

Det grunnleggende kriteriet er at bidraget eller innsatsen det gjelder har et preg av nyskapning og innovasjon samt fokus på fremtiden. I tillegg må følgende fire kriterier oppfylles på best mulig måte:

 • Bidraget skal ha testet noe nytt og utfordret eksisterende normer og måter å gjøre forretninger på i sin bransje.
 • At virksomheten som søker/det søkes på vegne av har et tydelig bærekraftfokus internt
 • At virksomheten har klart å engasjere forbrukere/kundene sine og fått dem til å endre atferd, eller alternativt utføre en ny og mer bærekraftig handling
 • At virksomheten eller bidraget potensielt kan skape varig endring hos både avsender og forbruker/kunder.

 

FINALISTENE

Totalt ble det nominert 19 ulike bidrag som juryen har gjennomgått i forhold til det grunnleggende kriteresett. Juryen har særlig vektlagt innsats knyttet til nyskapning og innovasjon samt fokus på fremtiden. Av de totalt 19 bidragene har juryen kommet frem til at følgende bidrag oppfyller kriteriene best:

 • Fra Kaffekopp til Østersopp – et samarbeidsprosjekt og forretningsmodell som omdanner kaffegrut til delikatessesopp (King Coffee)
 • The Collection of Tomorrow – lansering av en tursekk laget av et cellulosebasert materiale (Bergans)
 • Klar oppvasktabletter – lansering av Klarserien i ny produktkategori (Orkla)

Vinneren vil bli offentliggjort 18. Mars kl. 07.00.