Hopp til innhold

Right To Play og King Coffee gir 2000 barn i Burundi et trygt sted å leke og lære

I kaffelandet Burundi står 1,9 millioner barn mellom 4 og 19 år utenfor skolen. Mange er internt fordrevne som følge av etnisk vold og konflikt, og 15 prosent av dem lever med en funksjonsnedsettelse.

Foto: RTP

Skoler mangler egnet infrastruktur for barn med mobilitetsproblemer, og tilstrekkelig opplæring og ressurser for å tilby tilfredsstillende undervisning til barn med kognitive eller fysiske utfordringer.

Mangel på kvinnelige lærere, latriner og menstruasjonsprodukter kombinert med frykt for seksuell vold og kjønnsbasert diskriminering, bidrar til at nesten halvparten av jentene holdes utenfor skolen. Uten mulighet til å gå på skole vil barna gå en svært utrygg fremtid i møte, og forbli i fattigdom.

«Min utdanning – min fremtid»

King Coffee støtter Right To Plays arbeid i Burundi for å gi mange av disse sårbare barna tilgang til et trygt sted å leke og lære. Prosjektet «Min utdanning – min fremtid» forbedrer tilgangen til utdanning for jenter og barn med nedsatt funksjonsevne.

Programmet samarbeider med lærere for å skape trygge miljøer der disse barna kan lære gjennom lekbasert undervisning, og tilpasser og rehabiliterer klasserom og uteområder. I tillegg tilrettelegges det for opplæring om seksuell og reproduktiv helse, og kjønnsbasert vold.

Trygg skolegang i ett år

Støtten til «Min utdanning – min fremtid» betyr at barn med svært tøffe utgangspunkt får muligheter til å skaffe seg et anstendig liv. Total støtte fra King Coffee til dette prosjektet er 500 000 kroner.

Det innebærer at 2000 sårbare barn – hovedsakelig jenter og barn med funksjonshemming – får trygg skolegang i et helt år. Samtidig skaper prosjektet varig endring i hele lokalsamfunnet, både for barn og foreldre.

« Kafferegnskapet