Hopp til innhold

Plan Norge og King Coffee har bygget 20 utdanningssentre for barn i Uganda

Mange barn i Uganda møter utfordringer fra den dagen de blir født. Ikke minst gjelder dette ECD, eller Early Childhood Development. Dette nevnes ofte som et flaggskipprogram som skal gjøre det mulig for alle barn som lever i fattigdom å få utvikling som er tilpasset deres alder.

Foto: Plan Norge

Ifølge Unicef er ECD, på norsk brukes gjerne uttrykket Tidlig barndomsutvikling, avgjørende for fremgangen og fremtiden for verdens land, og til et fullverdig og produktivt liv. Når det investeres i mødre og barns utvikling, reduseres risikoen for at barna dør før de fyller 5 år.

Dette betyr samtidig at de får en bedre mulighet til å gå på skole og få utdannelse, hvilket gjør det mer sannsynlig at de kan bryte ut av flere generasjoners fattigdom. Samtidig er det slik at kun 10 prosent av barn under 5 år er registrert på førskolen.

Utdanning er nøkkelen til utvikling

I FNs bærekraftsmål 4 står det at «Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn.»

Dette er i samsvar med ECD, der målet er at gutter og jenter i alderen 0 til 8 år skal få tilgang til omsorg og utvikling av høy kvalitet, med tiltak som er spesifikt rettet mot jenters rettigheter og utdanning. Programmet skal også gjøre foreldre oppmerksomme på muligheten sentrene byr på, og motivere dem til å la barna sine delta.

250 barn leker og lærer hver dag

King Coffee støttet Plan International sitt prosjekt i distriktene Nebbi, Lira og Alebtongi, som gikk ut på å bygge 20 ECD-sentre. Disse skaper stor verdi for flere enn barna. Sentrene skal bygges og deretter vedlikeholdes, og det gir mange mennesker i området fast jobb. Dette bidrar med andre ord videre til positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.

Støtten fra oss resulterte i at vi alene finansierte et av utdanningssentrene, og dette prosjektet kostet 257 000 kroner. «Vårt» senter består av klasserom, møbler, leker og opplæringsmateriell. I tillegg er det latriner og inngjerdet lekeplass for barna.

250 barn og kvinner har nå daglig glede av senteret, som anslås å ha levetid på minst 50 år. Dette er et godt bevis på at det nytter å hjelpe, og at ECD er et viktig bidrag for å løfte barn opp fra fattigdom.

« Kafferegnskapet