Personvernerklæring

Sist endret 22.02.21

Denne personvernerklæringen handler om hvordan King Coffee AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.

KingCoffee.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. King Coffee AS har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer. 


Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på Hallo@kingcoffee.no, eller sende brev til King Coffee AS, Holtet 45, 1368 STABEKK.

Behandlingsansvarlig
King Coffee AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.


Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille varer eller bruk av kontaktskjema. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene: Bruk av e-postadresser og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler. Gi deg informasjon om møter og arrangementer. Vurdere deg som aktuell kandidat for ledige stillinger hvis du har registrert interesse. For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene. Informasjon innhentes for at King Coffee AS skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til King Coffee ASs hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.


Hvilke opplysninger behandles?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger: 
Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra King Coffee AS om aktuelle nyheter. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.
Hvis du retter en henvendelse til King Coffee AS via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse. På kingcoffee.no kan du fylle ut kontaktskjema.Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å besvare henvendelsen. Når du besøker King Coffee ASs nettsider registreres din IP-adresse. King Coffee AS knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.


Webanalyse og cookies
King Coffee AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på kingcoffee.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. “Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.


Personopplysninger om mindreårige
King Coffee AS innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.


Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak King Coffee AS (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f). 
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, bestille informasjonsmateriell og brosjyrer, melde seg på arrangementer, registrere CV osv. Behandlingsgrunnlaget er i disse tilfellene samtykke fra eller avtale med deg, med mindre noe annet er spesifisert.


Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i King Coffee AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer. 
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til King Coffee AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.


Direkte markedsføring
Det er frivillig å abonnere på nyhetsbrev fra King Coffee AS. Nyhetsbrevene inneholder aktuell informasjon fra King Coffee. Nyhetsbrevene sendes ut med ulik frekvens. Du kan når som helst avslutte ditt abonnement via en link i nyhetsbrevet.
Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller kommunikasjonsformål.


Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet
Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.


Hvordan sikrer vi opplysningene?
King Coffee AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. 
Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen. 
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt. 
Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen. 


Dine rettigheter
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. King Coffee AS har gitt informasjonen i denne erklæringen. 
Hvis King Coffee AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be King Coffee AS rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.  For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når du sier opp abonnementet, men også dersom vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.
Andre personopplysninger som ikke er knyttet til et aktivt abonnement vil bli slettet senest etter ett år.


Håndhevelse av denne personvernerklæringen
King Coffee AS kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.


Samtykke, lovvalg og verneting
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. 
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen. 
King Coffee AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.


Endringer i erklæringen
King Coffee AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av King Coffee AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.