Fra kaffekopp til østerssopp

Derfor samler vi inn kaffegrut

Det er 99,8% energi igjen i kaffegruten når den kastes. Sammen sørger vi for at denne ressursen beholdes lenger i kretsløpet. Hovedsakelig ved at det dyrkes gourmet østerssopp på gruten. Dette er å sette hensynet til samfunnet først, slik vårt forretningskonseptet er bygd opp.

Vi må samarbeide om å nå bærekraftsmålene. Vi organiserer et samarbeid mellom kunden,  Gruten as og King Coffee. Målet er å kaste mindre kaffegrut og utnytte den ressursen som er i gruten.

Derfor samler vi inn kaffegrut.

Det er 99,8% energi igjen i kaffegruten når den kastes. Sammen sørger vi for at denne ressursen beholdes lenger i kretsløpet. Hovedsakelig ved at det dyrkes gourmet østerssopp på gruten. Dette er å sette hensynet til samfunnet først, slik vårt forretningskonseptet er bygd opp.

Vi må samarbeide om å nå bærekraftsmålene. Vi organiserer et samarbeid mellom kunden,  Gruten as og King Coffee. Målet er å kaste mindre kaffegrut og utnytte den ressursen som er i gruten.

1.

Skikkelig kaffe som også har sørget for å gi mennesker bedre liv.

2.

Kaffebønner blir til grut, den lever vi fossilfritt til vår partner Gruten.

3.

Så starter magien! Gruten blir blandet med mycel, litt kalk og skallet til kaffen. Fem uker senere kan vi høste østerssopp av beste kvalitet.

Se hvordan det funker